Spilornis cheela
Crested serpent-eagle / Orienthjälmörn

14    2022-12-11    Ranthambore, India/Indien

In English, this bird is called Crested serpent-eagle because it can erect the feathers on its head into a "crest" and it subsists mainly by hunting reptiles - serpents and lizards. The nest is built high up in a tree, preferably near fresh water. The pair usually lays only one egg per litter. Some individuals are dark brown, but others, like this one in the photograph, are watered bluish gray with uneven spots. However, all Crested serpent-eagles always have yellow eyes and a yellowish field between the eye and the beak.

På engelska kallas denna fågel för "Crested serpent-eagle" eftersom den kan fälla upp fjädrarna på huvudet till en "hjälm" och huvudsakligen lever på att jaga reptiler - ormar och ödlor. Boet byggs högt upp i ett träd, gärna nära sötvatten. Paret lägger vanligtvis bara ett ägg per kull. Vissa individer är mörkbruna, men andra, som den här på bilden, är blå- och gråmelerade med ojämna prickar. Orienthjälmörnen har dock alltid gula ögon och ett gulaktig fält mellan ögat och näbben.