Halcyon smyrnensis
White-throated [Smyrna] kingfisher / Smyrnakungsfiskare

27    2022-12-11    Corbett, India/Indien

Several times we saw White-throated kingfishers perched and scouting from telephone wires. But when I caught sight of this one, at the top of a bush tree, I couldn't resist taking another picture of this impressive bird, the most common kingfisher in the area.

Flera gånger såg vi Smyrnakungsfiskare som satt och spanade från telefontrådar. Men när jag fick syn på den här, överst i ett buskträd, så kunde jag inte låta bli att ännu en gång fotografera denna den i området vanligaste kungsfiskaren.