Accipiter badius
Shikra / Shikra

14    2022-12-16    Bharatpur, India/Indien

This is a shikra, a small hawk (26-30 cm), that is even smaller than the Eurasian sparrow hawk (Accipiter nisus) (29-41 cm). It is one of the most common birds of prey in the savannah areas of Africa and I have seen it from a distance several times. But this shikra I came close to. It did look at me suspiciously, but it stayed put - and I got my first close-ups of this little bird of prey. Most likely it was a female, because females have more yellowish eyes than males.

Detta är en shikra, en liten hök (26-30 cm) som till och med är mindre än vår sparvhök (Accipiter nisus) (29-41 cm). Den är en av de vanligaste rovfåglarna på savannområdena i Afrika och jag har sett den på avstånd flera gånger. Men den här shikran kom jag nära. Den betraktade mig visserligen med en misstänksam blick, men den satt kvar - och jag fick mina första närbilder på denna lilla rovfågel. Troligtvis var det en hona eftersom honor har mera gulaktiga ögon än hannarna.