Elanus caeruleus
Black-winged kite / Svartvingad glada

14    2022-12-16    Bharatpur, India/Indien

This Black-winged kite had spotted a prey right next to us.

Den här svartvingade gladan hade fått syn på ett byte alldeles intill oss.