Lonchura punctulata
Scaly-breasted munia / Fjällig munia

33c102    2022-12-17    Bharatpur, India/Indien

A male Scaly-breasted munia munches on seeds from the tall grass he is perched on. It is part of a small flock that forages along a river. When the flocks become large and land in rice fields with reasonably ripe rice, they become a "plague" for the farmers. It has long been a popular cage bird - then under the name "nutmeg mannikin" or "spice finch."

En hanne av fjällig munia mumsar på frön från det höga gräs han sitter på. Han är del av en liten flock som födosöker längs ett vattendrag. När flockarna blir stora och landar i risfält med någorlunda moget ris så blir de till en "pest" för lantbrukarna. Den har länge varit en populär burfågel - då under namnet "muskotfink".