Centropus sinensis
Greater coucal / Orientsporrgök

21    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

A Greater coucal landed a little clumsily in a shrub by the road and ruffled up its feathers. Flying is not best branch of the Greater coucal. When it caught sight of us, it still remained there. While it looked at us in a bit of surprise, I took a series of pictures from a relatively close range. In the side light, the eye shone extra red! I was struck by the fact that this is a really large cuckoo. The body length can reach 47 to 56 cm.

En orientsporrgök landade litet klumpigt i ett buskträd invid vägen och ruggade upp sig. Flygning är inte sporrgökens bästa gren. När den fick syn på oss satt den ändå kvar. Medan den litet förvånat betraktade oss tog jag en serie bilder på relativt nära håll. I sidoljuset lyste ögat extra rött! Jag slogs av att detta är en stor gök. Kroppslängden kan uppgå till 47–56 cm.