Ketupa zeylonensis
Brown fish-owl / Brun fiskuv

22    2022-12-13    Ranthambore, India/Indien

This Brown fish-owl was sitting in an old tree, near a stream. The large, yellow claws and strong beak are well adapted for grasping fish, frogs, crustaceans, lizards and snakes. This individual has not erected its tufts so some attention is required to discern these in the picture. Look to the left of the yellow eye, just above the ear, where you can discover the otherwise characteristic tuft. This owl must have found the jeep stopping nearby disturbing, so it took off and flew away on its powerful wings.

Den här bruna fiskuven satt i ett gammalt träd, nära ett vattendrag. De stora, gula klorna och den kraftiga näbben är väl anpassade för att gripa tag i fiskar, grodor, kräftdjur, ödlor och ormar. Den här individen har inte fällt ut sina tofsar så det krävs viss uppmärksamhet för att ana dessa. Se till vänster om det gula ögat, strax över örat, där kan man ana den annars så karaktäristiska tofsen. Den här uven tyckte nog att jeepen som stannade i närheten var störande så den lyfte och flög iväg på sina kraftiga vingar.