Alcedo atthis
Common kingfisher / Kungsfiskare

27    2022-12-07    Sattal, India/Indien

This kingfisher was sitting on a railing next to the shore in the soft evening light. Apparently, it was a good vantage point because it sat calmly as I slowly approached - and then carefully walked away. For me, the twinkle in the eye was what stuck in my memory. Such an elegant bird!

Denna kungsfiskare satt på ett räcke invid strandkanten i det mjuka kvällsljuset. Tydligen var det en bra utkiksplats för den satt lugnt kvar när jag sakta närmade mig - och försiktigt gick därifrån. För mig var glimten i ögat det som fastnade i minnet. En sådan elegant fågel!