Megaceryle lugubris
Crested kingfisher / Tofskungsfiskare

27    2022-12-07    Sattal, India/Indien

This Crested kingfisher was perched safely on a rock in the river as I slowly approached. Unfortunately, a man with a dog came from the other direction and startled it. It then moved to the rock in the picture, where I got some pictures of it. The species occurs mostly in China and neighboring areas. In India it is only found in a narrow stripe along the Himalayas so I was delighted to see it!

Den här kungsfiskaren satt tryggt på en klippa i floden när jag sakta närmade mig. Tyvärr kom en man med hund från andra hållet och skrämde upp den. Den flyttade sig då till stenen på bilden där jag fick några bilder på den. På svenska har den nyligen bytt namn; från det tråkiga "Större gråfiskare" till det mera beskrivande "Tofskungsfiskare"... Arten förekommer mest i Kina och angränsande områden. I Indien återfinns den bara i en smal kil längs Himalaya så jag var glad att få se den!