Rhipidura albicollis
White-throated fantail / Vitstrupig solfjäderstjärt

33c046    2022-12-07    Sattal, India/Indien

This is a White-throated fantail with the tail erect, (but not in the shape of a fan...) It is a fairly common bird with a wide distribution in Asia, but still feels special with its characteristic tail. This individual appeared during an early morning walk in Sattal, in northernmost India.

En Vitstrupig solfjäderstjärt med stjärten uppfälld, dock inte i solfjädersform... Det är en ganska vanlig fågel med stor utbredning i Asien, men känns ändå speciell med sin karaktäristiska stjärt. Den här individen dök upp under en tidig morgonpromenad i Sattal i nordligaste Indien.