Merops orientalis
Asian [Little] green bee-eater / Orientbiätare

27    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

I photographed this bee-eater about fifty years ago in Sri Lanka. Since then I have not encountered it, despite visits to the region. But now I got my fill. This individual sat quietly while I tested different photo angles. This species was formerly called " Little green bee-eater" and comprised three distinct subspecies. Nowadays, these three are considered good species and the population on the Indian subcontinent is now called "Asian green bee-eaters".

Den här biätaren fotograferade jag för ungefär femtio år sedan på Sri Lanka. Sedan dess har jag inte stött på den, trots besök i regionen. Men nu fick jag mitt lystmäte. Den här individen satt lugnt kvar medan jag testade olika fotovinklar. Arten kallades tidigare "Grön dvärgbiätare" och omfattade tre distinkta underarter. Numera anses dessa tre vara goda arter och populationen på den indiska subkontinenten kallas numera för "orientbiätare".