Psittacula krameri
Rose-ringed parakeet / Halsbandsparakit

32    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

Here the Rose-ringed parakeet can feast on berries!

Här kan halsbandsparakiten frossa i bär!