Garrulus lanceolatus
Black-headed [Lanceolated] jay / Svarthuvad nötskrika

33c036    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This is a relative of the Eurasian jay (Garrulus glandarius). This may be noted in the shape of the bill and the azure wing coverts with black cross bars. However, it is slightly smaller, about 33 cm long, with a jet-black head and a characteristic, white "ruffle" or "frill" of protruding white feathers. This bird is omnivorous but still collects and hides acorns in the same way as other jays.

Det här är en släkting till vår egen nötskrika (Garrulus glandarius). Det syns på näbbform och de azurblåa vingtäckarna med svarta tvärstreck. Den är dock något mindre, cirka 33 cm lång, med kolsvart huvud och ett karaktäristiskt, vitt "halskrås" av utstående vita fjädrar. Fågeln är allätare men samlar och gömmer ändå ekollon på samma sätt som andra nötskrikor.