Urocissa erythroryncha
Red-billed blue magpie / Rödnäbbad blåskata

33c036    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This is a relative of the European magpie (Pica pica) and is about the same size in body - but with an extremely long tail that looks like it has been dipped in white paint. The total length can therefore amount to 68 cm. Note the red bill and the black head. The bird is quite shy (this individual is photographed from a hide) and difficult to approach. In the distance, however, you can see family groups of a couple or more individuals. The diet consists of invertebrates, small mammals, fruit and seeds. The blue magpie also takes eggs and nestlings from bird nests.

Det här är en släkting till vår inhemska skata (Pica pica) och är ungefär lika stor i kroppen - men med en extremt lång stjärt som ser ut som den vore doppad i vit färg. Totallängden kan därför uppgå till 68 cm. Notera den röda näbben och det svarta huvudet. Fågeln är ganska skygg (den här individen är fotograferad från ett gömsle) och svår att komma nära. På håll kan man dock få se familjegrupper om ett par eller flera individer. Födan består av ryggradslösa djur, små däggdjur, frukt och frön. Blåskatan tar också ägg och ungar från fågelbon.