Sitta castanea
Chestnut-bellied nuthatch / Kastanjenötväcka

33c050    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This is a nuthatch that only occurs in India. It is medium sized but has a rather short and thin beak. The chestnut brown underside has given it its name. This particular individual assumes a typical "nuthatch pose" - slightly curled up and heading down.

Det här är en nötväcka som bara förekommer i Indien. Den är medelstor men har en ganska kort och tunn näbb. Den bruna undersidan har givit den dess namn. Just den här individen intar en typisk "nötväckepose" - litet hopkrupen och på väg nedåt.