Garrulax albogularis
White-throated laughingthrush / Vitstrupig fnittertrast

33c070    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This White-throated laughingthrush has come to the pond to drink. This species is partly an "altitude migrant", which means that it moves to a lower altitude when it gets colder and vice versa when it gets warmer. Therefore, this individual probably lives higher up in the Himalayas during the summer. The birds in this species often appear in flocks and feed on insects, fruits and berries.

Den här vitstrupiga fnittertrasten har kommit till dammen för att dricka. Arten är till dels en "höjdledsflyttare" vilket innebär att den flyttar till lägre höjd när det blir kallare och tvärtom när det blir varmare. Möjligen lever därför den här individen högre upp i Himalaya under sommaren. Arten uppträder ofta i flock och lever på insekter, frukter och bär.