Garrulax albogularis
White-throated laughingthrush / Vitstrupig fnittertrast

33c070    2022-12-08    Sattal, India/Indien

Here this individual highlights the main characteristic of the species: the white throat spot!

Här framhäver den här individen artens karaktäristikum: den vita strupfläcken!