Dendrocitta formosae
Grey treepie / Grå trädskata

33c036    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This is a long-tailed corvid (a bird of the Crow family) with a stout, steel gray bill. The back is grey-brown and the under tail coverts are chestnut brown. Otherwise it is mostly just gray with touches of black on the head and the wings. A small white spot on the wing is the exception. The Grey treepie is found in a wide distribution area, from Pakistan to China.

Detta är en långstjärtad kråkfågel med en kort, kraftig, stålgrå näbb. Ryggen är gråbrun och undergumpen kastanjebrun, annars är den mestadels just grå med inslag av svart på huvud och vingar. En liten vit fläck på vingen är undantaget. Den gråa trädskatan återfinns i ett vitt utbredningsområde, från Pakistan till Kina.