Pycnonotus cafer
Red-vented bulbul / Rödgumpad bulbyl

33c056    2022-12-09    Corbett, India/Indien

This Red-vented bulbul has just speared a berry with its sharp beak. Some characteristics of the species can be seen in the picture: the black cap that can be raised into a comb; the black beak; the brown cheek patch, and (in some subspecies) the dark scaly breast. What is not visible in the picture is the red lower rump, the white upper rump and the long tail. The species feeds on fruit, flower petals, nectar, insects and small animals, even geckos.

Den här rödgumpade bulbylen har precis spetsat ett bär med sin vassa näbb. Några karaktäristika för arten syns på bilden: den svarta hättan som kan resas till en kam; den svarta näbben; den bruna kindfläcken, och (hos vissa underarter) den mörka fjälliga bröstet. Det som inte syns på bilden är den röda undergumpen, den vita övergumpen och den långa stjärten. Arten lever på frukt, blomblad, nektar, insekter och små djur, till och med geckoödlor.