Phylloscopus xanthoschistos
Grey-hooded warbler / Gråhuvad sångare

33c061    2022-12-09    Corbett, India/Indien

This warbler has a gray head, bright yellow underside but lacks both eye ring and wing band - which are common in its closest relatives. It specializes in spiders and insects. The species is not endangered but occurs only in a very narrow but elongated distribution area in northern India and eastwards. It was therefore extra fun to get this picture.

Den här sångaren har grått huvud, klargul undersida men saknar såväl ögonring som vingband - vilka är vanliga hos de närmaste släktingarna. Den är specialiserad på spindlar och insekter. Arten är inte hotad men förekommer bara i ett mycket smalt men avlångt utbredningsområde i norra Indien och österut. Det var därför extra roligt att få den här bilden.