Orthotomus sutorius
Common tailorbird / Långstjärtad skräddarfågel

33c066    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

This Tailorbird is not so difficult to catch a glimpse of - but all the more difficult to photograph. It moves at lightning speed inside bushes and thickets, almost always covered by a twig or a leaf. But here it appeared for a few seconds outside of the brush and perched on an open branch with its tail in the air - as so often. It got its name because, like a tailor, it "stitches" the edges of large leaves and sews them together with plant fibre or spider silk, making a cradle in which the actual nest is built.

Den här skräddarfågeln är inte så svår att få syn på - men desto svårare att fotografera. Den rör sig blixtsnabbt inne i buskar och snår, nästan alltid täckt av en kvist eller ett löv. Men här visade den sig för några sekunder utan för buskarna och satte sig på en öppen gren med stjärten i vädret - som så ofta. Namnet har den fått eftersom den "syr" ihop sitt bo av två löv.