Luscinia svecica
Bluethroat / Blåhake

33c075    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

A well-known "Swedish" bird in Keoladeo Ghana National Park in India! The Bluethroat is called "svecica" in Latin, patriotically named so in the 18th century by the Uppsala Professor Carl von Linné. The truth is, however, that it is a migratory bird that obviously breeds in Sweden, but also elsewhere in Europe, as well as in Asia and northwestern Alaska.

En välkänd "svensk" fågel i Keoladeo Ghana National Park i In dien! Blåhaken heter ju "svecica" på latin, patriotiskt namngiven av uppsalabon Carl von Linné. Sanningen är ju dock att den är en flyttfågel som visserligen häckar i Sverige, men även på andra håll i Europa, samt Asien och nordvästra Alaska.