Sturnia pagodarum
Brahminy starling / Pagodstare

33c078    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

An overview of the two Brahminy starlings waiting for something edible to become visible at the resting place. (Note the yellow legs in the same color as the tip of the bill).

En översiktsbild av de båda pagodstararna som väntar på att något ätbart ska bli synligt på rastplatsen. (Notera de gula benen, i samma färg som näbben).