Argya earlei
Striated babbler / Flodskriktrast

33c070    2022-12-16    Bharatpur, India/Indien

We discovered this Striated babbler on an excursion in the countryside outside Bharatpur. It perched and sang on a reed, next to a river.

Den här flodskriktrasten upptäckte vi vid en utflykt på landsbygden utanför Bharatpur. Den satt och sjöng på ett vasstrå invid en å.