Ianthocincla rufogularis
Rufous-chinned laughingthrush / Rosthakad fnittertrast

33c070    2022-12-08    Sattal, India/Indien

In the bright morning light, this bird shows its most characteristic feature: the rust-colored throat!

Den här fågeln visar i det starka morgonljuset upp sitt karaktäristikum: den rostfärgade strupen!