Leiothrix lutea
Red-billed leiothrix / Rödnäbbad sångtimalia

33c070    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This is a Red-billed leiothrix in its proper habitat. Namely, it is Asia, and the area from the Himalayas to southern China, which is its original distribution area. However, due to its beautiful colors and ditto song, it has become a popular cage bird and amongst aviculturists it is often called "Pekin robin" or "Pekin nightingale" (but is not related to the nightingales at all). In addition, it has been introduced in a number of new places - such as Japan, Hawaii and various parts of Europe. The bird in the picture is a female. (The male has a red wing patch).

Det här är en rödnäbbad sångtimalia i sitt rätta habitat. Det är nämligen Asien, och området från Himalaya till södra Kina som är dess ursprungliga utbredningsområde. På grund av sina vackra färger och dito sång har den dock blivit en populär burfågel och kallas då ofta "kinesisk näktergal" (men är inte alls släkt med näktergalarna). Dessutom har den introducerats på en rad nya platser - som Japan, Hawaii och olika delar av Europa. Fågeln på bilden är en hona. (Hanen har en röd vingfläck).