Myophonus caeruleus
Blue whistling-thrush / Blå visseltrast

33c075    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This species has gotten its name because at dawn and dusk it emits a sound that sounds like a human being whistling. This species is omnivorous and consumes both fruit and small animals, even smaller birds. It often forages along waterways and then supplements its diet with snails and small crustaceans.

Den här arten har fått sitt namn eftersom den vid gryning och skymning utstöter ljud som låter som när en människa visslar. Arten är allätare och konsumerar både frukt och små djur, till och med mindre fåglar. Den söker ofta föda längs vattendrag och utökar då dieten med sniglar och små kräftdjur.