Ianthocincla rufogularis
Rufous-chinned laughingthrush / Rosthakad fnittertrast

33c070    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This image shows two more of this species' distinguishing features (besides the rust-colored throat patch): the black hood and the black crossbands on the brown tail. Like many of its relatives, it also has multi-shaped black spots on its chest - some resembling flying dandelion seeds...

Den här bilden visar på ytterligare två av artens kännetecken (förutom den rostfärgade halsfläcken): den svarta hättan och de svarta tvärbanden på den bruna stjärten. Liksom många av släktingarna har den också mångformiga svarta fläckar på bröstet - en del liknande flygande maskrosfrön...