Saxicola maurus
Siberian stonechat / Vitgumpad buskskvätta

33c075    2022-12-10    Corbett, India/Indien

This bird is very similar to the European stonechat (Saxicola torquatus), but has a slightly larger throat patch, less widespread red on the breast while the rump is plain beige.

Den här fågeln är mycket lik svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola), men har något större halsfläck, mindre utbrett rött på bröstet medan övergumpen är ostreckat beige.