Saxicola caprata
Pied bush-chat / Svart buskskvätta

33c075    2022-12-10    Corbett, India/Indien

This Pied bush-chat also has a smooth transition between black and white on the breast. The picture is taken from the jeep in Jim Corbett National Park.

Även denna svarta buskskvätta har en mjuk övergång mellan svart och vitt på bröstet. Bilden är tagen från bilen i Jim Corbett National Park.