Turdus atrogularis
Black-throated thrush / Svarthalsad trast

33c076    2022-12-07    Sattal, India/Indien

In this strange morning light in Sattal, I took this picture of a Black-throated thrush. This bird breeds in Siberia and is a winter guest here in India. The closest relative in Europe is the Ring ouzel (Turdus torquatus).

I detta märkliga morgonljus i Sattal tog jag den här bilden på en svarthalsad trast. Den här fågeln häckar i Sibirien och är vintergäst här i Indien. Den närmaste släktingen i Sverige är ringtrasten (Turdus torquatus).