Xanthomixis apperti
Appert's tetraka / Apperts tetraka

33c065    2022-10-18    Zombitse-Vohibasia NP, Madagascar/Madagaskar

This bird is extremely localized and one of the rarest in the world. It occurs only in two areas in southwestern Madagascar and the entire population amounts to only a few hundred individuals. It belongs to the small group of Madagascan warblers (Bernieridae) which consists of ten species of small, forest-dwelling birds, all of which are endemic to Madagascar. Four of these, all closely related, are called tetrakas: in addition to Appert's tetraka, there are also Grey-crowned tetraka (Xanthomixis cinereiceps), Dusky tetraka (Xanthomixis tenebrosa) and Spectacled tetraka (Xanthomixis zosterops). Appert's tetraka is about 15 cm (5.9 in) long and lives by foraging for insects that it gleans from leaves and branches close to the ground - often in family groups of up to eight individuals.

Den här fågeln tillhör några av de mest sällsynta i världen. Den förekommer enbart i två områden på sydvästra Madagaskar och hela populationen uppgår till endast några hundra individer. Den tillhör den lilla gruppen Madagaskarsångare (Bernieridae) som består av tio arter av små, skogslevande fåglar som alla är endemiska för Madagaskar. Fyra av dessa, alla nära släkt, kallas tetrakor: förutom Apperts tetraka, även Gråkronad tetraka (Xanthomixis cinereiceps), Mörk tetraka (Xanthomixis tenebrosa) och Glasögontetraka (Xanthomixis zosterops). Apperts tetraka är ca 15 cm lång och lever på att söka efter insekter som den plockar från löv och grenar nära marken - ofta i familjegrupper om upp till åtta individer.