Foudia omissa
Forest fody / Skogsfody

33c101    2022-10-15    Ranomafana, Madagascar/Madagaskar

In the lowland rainforest of eastern Madagascar, you can see this spectacular bird - a Forest fody. From the shape of the beak, one can infer that it belongs to the weaver family (Ploceidae). Like other weavers, it builds its drop-shaped nest hanging from a branch. The entrance is on the side. This species is relatively common in its range but is now declining due to deforestation.

I låglänt regnskog på östra Madagaskar kan man få se denna spektakulära fågel - en skogsfody. Av näbbens form kan man sluta sig till att den tillhör familjen vävare (Ploceidae). Som andra vävare bygger den sitt droppformade bo hängande från en gren. Ingången är på sidan. Arten är relativt vanlig i sitt utbredningsområde men minskar nu på grund av skogsskövlingen.