Egretta dimorpha
Dimorphic egret / Kusthäger

12    2022-10-19    Nosy Ve, Madagascar/Madagaskar

This Dimorphic egret was perched on a bush on the island of Nosy Ve - resting with a lookout (?). Like the Snowy egret (Egretta thula), it has bright yellow feet - complemented by an equally yellow field between the base of the bill and the eye. It occurs, apart from Madagascar, also in the Seychelles and in East Africa. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) does not recognize it as a proper species, but considers it as a subspecies of the Little egret (E. garzetta) or the Western reef heron (E. gularis); therefore, no status is given for the species either.

Den här kusthägern stod uppe på ett buskage på ön Nosy Ve - och vilade med uppsikt (?). Liksom snöhägern (Egretta thula) har den starkt gula fötter - kompletterat med ett lika gult fält mellan näbbroten och ögat. Den förekommer, förutom på Madagaskar, även på Seychellerna och i Östafrika. IUCN (Internationella naturvårdsunionen) erkänner den inte som egen art utan ser den som en underart till silkeshäger (E. garzetta) eller revhäger (E. gularis); därför anges inte heller någon status för arten.