Atelornis pittoides
Pitta-like ground-roller / Blåpannad markblåkråka

27    2022-10-15    Ranomafana, Madagascar/Madagaskar

In Madagascar, there is a long list of bird families that are unique to the island, or occur sparingly elsewhere: mesites, couas, vangas and ground rollers. This individual, a Pitta-like ground-roller, stands still and waits for prey. It always hunts from the ground and its favorite prey is insects and arthropods. Just like our European (Common) kingfisher, it excavates its nest in a mud bank and the entrance to the nest can be up to one meter long.

På Madagaskar finns det en lång rad fågelfamiljer som är unika för ön, eller förekommer sparsamt på andra håll: mesiter, kouas, vangor och markblåkråkor. Den här individen, en blåpannad markblåkråka, står blick stilla och inväntar ett byte. Den jagar alltid från marken och favoritbytena är insekter och leddjur. Precis som vår kungsfiskare så gräver den ut sitt bo i en lerbank och gången in till boet kan vara upp till en meter lång.