Leptosomus discolor
Cuckoo roller / Kurol

27b    2022-10-15    Ranomafana, Madagascar/Madagaskar

Yet another strange bird, a female Cuckoo roller. This species is only found in Madagascar and the Comoros and is also the only species in the Leptosomidae family. It has a large head and exhibits sexual dimorphism - male and female have completely different plumage. The image clearly shows the female's brownish back and spotted breast while the male is shiny blue.

Ännu en märklig fågel, en kurolhona. Denna art finns bara på Madagaskar och Komorerna och är dessutom den enda arten i familjen kuroler. Den har stort huvud och uppvisar könsdimorfism - hanne och hona har helt olika fjäderdräkt. Bilden visar tydligt honans brunaktiga översida och prickiga bröst medan hannen är glänsande blå.