Coua reynaudii
Red-fronted coua / Rödpannad koua

21    2022-10-15    Ranomafana, Madagascar/Madagaskar

In this close-up, both the bluish-purple eye ring and the light blue spot behind the eye are very clearly visible.

På den här närbilden syns såväl den blålila ögonringen och den ljusblåa fläcken bakom ögat mycket tydligt.