Anas erythrorhyncha
Red-billed duck / Rödnäbbad and

03    2022-10-26    Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

This Red-billed duck was perched so decoratively on an overhanging branch that I couldn't resist capturing it in a picture... (I've photographed it a few times in mainland Africa). It is a medium-sized duck (43-48 centimeters long) found in densely vegetated wetlands in large parts of Africa, including Madagascar. The species is decreasing in number, but the stock is still considered to be of "least concern".

Den här rödnäbbade anden satt så dekorativt på en utskjutande gren att jag inte kunde motstå att fånga den på bild... (Jag har fotograferat den några gånger på Afrikas fastland). Det är en medelstor simand (43-48 centimeter lång) som återfinns i växttäta våtmarker i stora delar av Afrika, inklusive Madagaskar. Arten minskar i antal, men beståndet anses ändå vara livskraftigt.