Dendrocygna viduata
White-faced whistling duck / Vithuvad visseland

03    2022-10-26    Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

These two White-faced whistling ducks seem to mark care and concern... They are sitting on one of the logs in a sheltered pond in central Antananarivo, a refuge for many waterfowl.

De här två visseländerna tycks markera omtanke och omsorg... De sitter på en av stockarna i en skyddad damm i centrala Antananarivo, en tillflyktsort för många vattenlevande fåglar.