Ficedula hypoleuca
Pied flycatcher / Svartvit flugsnappare

33c075    2022-06-19    Uppsala, Sweden/Sverige

A portrait that clearly shows the characteristics of the pied flycatcher: black plumage for the male (brown for the female), a white spot on the forehead, white bib and rump, white wing patches and dark legs.

Ett porträtt som tydligt visar den svartvita flugsnapparens karaktäristika: svart fjäderdräkt för hannen (brun för honan), en vit fläck i pannan, vit haklapp och gump, vita vingfläckar och mörka ben.