Ficedula hypoleuca
Pied flycatcher / Svartvit flugsnappare

33c075    2022-06-19    Uppsala, Sweden/Sverige

The male must also contribute if there is to be a successful breeding. Here he comes with six small larvae (if I counted correctly) in his bill.

Hannen måste också bidra om det ska bli en lyckad häckning. Här kommer han med sex små larver (om jag räknat rätt) i näbben.