Ficedula hypoleuca
Pied flycatcher / Svartvit flugsnappare

33c075    2022-06-18    Uppsala, Sweden/Sverige

A pair of flycatchers can feed their nestlings up to 300 times in a summer day. That means a great deal of work... Sometimes a little break is needed. Here, the female perches on one of our benches and recovers for a minute or so.

Ett flugsnapparpar kan mata ungarna upp till 300 gånger på ett sommardygn. Då blir det mycket jobb... Ibland behövs det då en liten paus. Honan sitter här på en av våra bänkar och tar igen sig någon minut.