Zosterops maderaspatanus
Malagasy white-eye / Madagaskarglasögonfågel

33c068    2022-10-14    Ranomafana, Madagascar/Madagaskar

In October 2022, I made a trip with BirdQuest to Madagascar. We started by traveling south and while we were scouting for a Madagascar snipe, this spectacled bird appeared. And since there is only one white-eye species in Madagascar, the identification was quite simple: Malagasy white-eye. Of course, it got its name from the wide, white ring around the eye. The diet is varied. It feeds on insects, fruit and nectar, among other things.

I oktober 2022 gjorde jag en resa med BirdQuest till Madagaskar. Vi inledde med att resa söderut och när vi stod och spanade efter en Madagaskarbeckasin så dök denna glasögonfågel upp. Och eftersom det bara finns en glasögonfågelart på Madagaskar så var identifieringen ganska enkel: Madagaskarglasögonfågel. Sitt namn har den förstås fått av den breda, vita ringen runt ögat. Dieten är varierad. Den livnär sig bland annat på insekter, frukt och nektar.