Ardeola ralloides
Squacco heron / Rallhäger

12    2022-05-11    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Here, the squacco heron acts as a conservationist. It has caught an Asian catfish - according to one of our guides an invasive species in Hungary. However, the fish was quite large for the heron's throat. I counted up to 27 attempts before the heron finally got the fish down. Then it had tried soaking it in mud, holding it in water and shaking it. But - shame on the one who gives up...

Här agerar rallhägern som naturvårdare. Den har nämligen fångat en asiatisk dvärgmal - enligt en av våra guider en invasiv art i Ungern. Fisken var dock ganska stor för rallhägerns hals. Jag räknade till 27 försök innan den slutligen fick ner fångsten. Då hade den försökt med att blöta den i gyttja, hålla den i vatten och skaka den. Men - skam den som ger sig...