Coracias garrulus
European roller / Blåkråka

27    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

The same day we arrived in Hungary, the rollers also returned from their winter stay in eastern and southern Africa. When this roller returned to its territory, the jackdaws had been ahead and taken up several nesting places. It was a real battle in which the roller still seemed to be able to win and regain its favorite nesting box. Here it hoots at a persistent jackdaw.

Samma dag som vi kom till Ungern återvände också blåkråkorna från vintervistelsen i östra och södra Afrika. När den här blåkråkan kom tillbaka till sitt revir hade kajorna varit före och tagit flera boplatser. Det blev en rejäl kamp där blåkråkan ändå såg ut att kunna vinna och återta sin favoritholk. Här skränar den åt en envis kaja.