Falco vespertinus
Red-footed falcon / Aftonfalk

31    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Number one on my priority list was the red-footed falcon. I knew we would get a chance to get close, but I was still taken by how many red-footed falcons we could see - and photograph - from the large tower hide! This is a male that takes the opportunity to trim his feathers before it is time for the first hunting trip.

Nummer ett på min prioritetslista var aftonfalk. Jag visste att vi skulle få chans att komma nära, men jag blev ändå tagen av hur många aftonfalkar vi kunde se - och fotografera - från det stora torngömslet! Det här är en hanne som passar på att putsa fjädrarna innan det är dags för första jaktutflykten.