Streptopelia decaocto
Eurasian collared dove / Turkduva

20    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

A Eurasian collared dove looking for seeds close to our hide. This species established itself quite late in Europe - and in Sweden only in the 1950s and 1960s. It has adapted well to human settlements and likes to nest in parks or, as here, in a forest close to a village.

En turkduva letar frön nära gömslet. Den här arten har etablerat sig i Europa ganska sent - och i Sverige först på 1950- och 1960-talen. Den har anpassat sig väl till mänsklig bebyggelse och häckar gärna i parker eller, som här, i bynära skog.