Ardeola ralloides
Squacco heron / Rallhäger

12    2022-05-11    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Who scared the squacco heron? This bird seems to have gotten the jitters when it in fact is just fixing the plumage after a fishing tour.

Vem skrämde rallhägern? Fågeln ser ut att ha fått skrämselhicka men håller bara på att ordna till fjäderdräkten efter ett fiske.