Egretta garzetta
Little egret / Silkeshäger

12    2022-05-11    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Portrait of a little egret in mating plumage; note the silk plume at the nape and the purple area at the lore.

Porträtt av en silkeshäger i parningsdräkt; notera silkesplymen i nacken och det lila området vid näbbroten.