Ardea cinerea
Gray heron / Gråhäger

12    2022-05-11    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Gray herons are patient fish birds. Sooner or later they catch a fish or a frog. Here, the gray heron turns its prey to get it down its throat comfortably.

Gråhägrar är tålmodiga fiskare. Förr eller senare tar de en fisk eller en groda. Här vänder gråhägern på sitt byte för att smidigare få ner det i halsen.